28 mei 2019

Visie Water in de Stad goedgekeurd

Op 28 mei zette schepen Filip Watteeuw, samen met de Vlaamse Waterweg, zijn handtekening onder de Visienota "Water in de Stad". De nieuwe beleidsvisie toont de toekomst voor het water in Gent: waterlopen die terug worden geopend, meer vervoer over het water, groene oevers en waterparken ... De visie wordt nu vertaald in een actieplan en in de volgende jaren uitgevoerd.

Het water in de stad speelt vele rollen: vervoer op en langs het water, een 'spons' voor het regenwater, aangename groen-blauwe verblijfsruimte, natuur en biodiversiteit, recreatie, economische activiteiten en zelfs wonen. Al die rollen moeten worden verzoend op een beperkte oppervlakte en dus moeten er keuzes worden gemaakt.

We maakten een eerste schets van wat er mogelijk is: de Franse Vaart als waterpark, de Oude Dokken als woon- en ontmoetingsplek, de Coupure met groene, ecologische oevers... - Filip Watteeuw

Schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw: "En dat is exact wat we doen in deze visienota. We maakten voor de verschillende waterlopen en ruimtes in Gent een eerste schets van wat er mogelijk is: bv. de Franse Vaart als waterpark, de Oude Dokken als woon- en ontmoetingsplek, de Coupure met groene, ecologische oevers."

 

6 thema's

De visienota "Water in de Stad" is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject tussen de Stad Gent en de Vlaamse Waterweg. Er werd afgesproken om te focussen op 6 thema's:

  1. Ruimte voor water. Met een visie op het bufferen en laten infiltreren van water, op het heropenen van verdwenen waterlopen en het laten overstromen van bepaalde delen van de publieke ruimte bij hevige regenval.
  2. Mobiliteit op en naast het water. Met een visie op het vervoer van personen en goederen over het water, op pleziervaart en op fietsinfrastructuur naast en over het water.
  3. Economische activiteiten zoals watergebonden bedrijvigheid en beroepsvaart.
  4. Water als woon- en verblijfsruimte. Met een plan voor aanlegplaatsen en recreatie, ruimte voor woonboten, waterontmoetingsplaatsen en evenementen.
  5. Ecologie, met aandacht voor natuur, groene en ecologische oevers, waterparken en erfgoed
  6. Waterkwaliteit, waar belangrijke actiepunten worden geformuleerd om de waterkwaliteit in Gent te verbeteren.

Nieuwe plannen

De visienota gaat ook gepaard met een nieuw vaarplan, aanmeerplan en oeverplan.

Filip Watteeuw: "Die nieuwe kaarten geven onze visie beknopt weer: waar willen we nog vaarverkeer en waar niet; waar moeten er nieuwe fietsbruggen komen of waar voorzien we steigers voor kajaks en kano's?"

Het is een langetermijnplan, maar waarvan de eerste resultaten snel zichtbaar moeten zijn. - Filip Watteeuw.

De gezamenlijke visie met de Vlaamse Waterweg wordt nu in de volgende jaren verder geconcretiseerd in een actieplan en in de effectieve uitrol van die acties en projecten. "Het is een langetermijnplan, maar waarvan de eerste resultaten snel zichtbaar moeten zijn," aldus nog Filip Watteeuw. "Het heropenen van de Nederschelde aan de Reep was een eerste stap, maar met bijvoorbeeld de heraanleg van het Baudelopark of de aanleg van de onderdoorgang, het park en de steiger aan de Contributiebrug wordt snel zichtbaar waar we naartoe gaan."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren