22 apr 2014

Verkiezingen14 - Groen noemt Peeters II "slechtste regering voor natuurbeleid ooit"

Belga - 22 april 2014 Na de Bond Beter Leefmilieu "buist" nu ook oppositiepartij Groen het natuurbeleid van de Vlaamse regering. Voorzitter Wouter Van Besien stelde zes punten van kritiek voor in een "spookbos" in Zwijnaarde, een opgehoogde braakliggend industrieterrein langs de E40, die volgens de Boswijzer uit 30 ha bos bestaat."Dit spookbos is symbolisch voor het natuurbeleid van de Vlaamse regering, dat een spookbeleid was", aldus Van Besien. "We hebben geprobeerd om op een positieve en optimistische manier nuances te zoeken, maar het is ons niet gelukt. Het beleid inzake natuur was ondermaats," aldus Van Besien, die benadrukt dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid ging van de hele Vlaamse Regering Peeters II. Voor Groen blijft de Vlaamse regering een netto-ontbosser. De partij verwerpt de ruim 8.000 ha die Vlaanderen volgens de "Boswijzer" rijker is. "Bij nader onderzoek ging het om villaverkavelingen met veel bomen, bosranden, serres met tomatenplanten, groen op rotondes of zelfs ophogingen met wat grasgroei", aldus Van Besien, verwijzende naar het opgespoten industrieterrein "Eilandje" in Zwijnaarde. Wat bosbeleid betreft wil de partij zonevreemde bossen en natuurgebieden in ruimtelijke plannen beschermen en waardevolle oude bossen decretaal beschermen, zoals met de duinen indertijd. De herbebossingsplicht wil Groen ook afschaffen "wie een bos kapt, moet effectief herbebossen, in de onmiddellijk omgeving, voorafgaand aan de ontbossing".

De partij wil ook jaarlijks 3.000 ha natuurgebied (laten) aankopen. Wat de open ruimte betreft, wil Groen onder meer een "duurzaamheidsnorm voor ruimtegebruik" om te vermijden dat Vlaanderen verder "versteent". "Er moet een verhardingsstop komen of gecompenseerd worden", klinkt het. Wat de afbakening van natuur in Vlaanderen betreft, via het Vlaams Ecologisch Netwerk, wijst Groen erop dat er sinds de laatste groene milieuminister (2004) amper 2 pct extra afgebakend werd en dat er van de (herziene) 80.000 ha natuurverwervingsgebied maar 3.200 ha is gerealiseerd. Groen gaat voor de afbakening van 30.000 ha extra natuur- en bosgebied en wil 70.000 ha natuurverwervingsgebieden aanduiden op kaart. Groen wil verder dat 67.000 ha Natura 2000 gebied tegen 2019 beheerd wordt volgens de Europese instandhoudingsdoelstellingen. De partij wijst erop dat de instandhoudingsdoelstellingen al sinds 2010 moesten goedgekeurd zijn en dat 28 pct van de planten- en diersoorten in Vlaanderen bedreigd zijn. Tot slot ijvert de groene partij voor de bescherming van minstens 6.000 ha poldergraslanden buiten de speciale beschermingszones en tegen 2020 een toegankelijk stadsrandbos op fietsafstand voor elke stad. Het aantal speelzones moet verdubbelen tot 5.000 ha, Groen wijst erop dat de huidige doelstelling van 3300 ha niet behaald werd. De Gentse schepen Filip Watteeuw, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, voegde eraan toe dat er voor meer groen en natuur ingezet moet worden op de verschillende niveau's.

 
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren