In Velo-droom kunnen zij hun dromen over een veiliger fietsverkeer kwijt. 'Door het nieuwe inschrijvingssysteem voor de scholen (waarbij afstand een belangrijk criterium is, red.) zijn de Gentse scholen in Gent weer échte buurtscholen geworden', zegt Bohez. 'Daardoor komen heel veel mensen te voet of met de fiets naar school. Uit een enquête die we afnamen in vijf scholen blijkt dat liefst 81 procent van de kinderen met de fiets naar school gaat. Daarom willen we veiligere wegen.' Want Sint-Amandsberg telt volgens de ouders enkele gevaarlijke valkuilen: 'Er zijn de drie steenwegen waar veel kinderen overmoeten. Niet op alle oversteekplaatsen zijn er lichten, en als die er wel zijn, dan staan ze niet lang genoeg op groen. Er is bijna overal zone 30, maar die wordt nauwelijks gerespecteerd. En de chaos aan de schoolpoort maakt het 's ochtends ook gevaarlijk voor fietsers.'

 

Met hun actie vragen ze aan de stad om rekening te houden met de fietsers als ze het stadsontwikkelingsplan voor de Dampoortbuurt opmaken. 'Dat zullen we zeker doen', zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. 'De ouders raken enkele knelpunten aan waar absoluut moet worden gewerkt. We zullen hun voorstellen dan ook grondig bestuderen. Sowieso trekken we voor de komende jaren 1 miljoen euro uit om de verkeersveiligheid rond de schoolpoorten te verbeteren.'

 

In mei zal Velo-droom enkele acties organiseren. 'Aan verschillende oversteekpunten zullen we grote borden plaatsen en we zullen koffiekoeken uitdelen aan chauffeurs die stoppen. Er komen zone 30-acties, en om de chaos aan de schoolpoort aan te pakken, organiseert de Wonderfluit een marktstraat, de Vlieger kiest voor een leefstraat en De Wijze Boom en de Krekel gaan voor een schoolstraat. In Lourdes zullen kindjes ook in groep naar school fietsen, om hen meer zichtbaarheid te geven.'

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar