Vacature raadgever mobiliteit en communicatie

Sinds 2012 bestuurt Groen mee in Gent. Met ons aan het stuur wordt de stad in snel tempo gezonder en aangenamer. We bouwen een klimaatneutrale stad, timmeren aan gelijke kansen en zorgen voor een duurzame mobiliteit.
De komende jaren willen we opnieuw grote stappen vooruit zetten. We hebben grote ambities. Het kabinet van schepen Filip Watteeuw, eerste schepen en bevoegd voor Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, is daarom op zoek naar versterking van het team.

Wat doe je?

Je werkt mee de strategische lijnen uit om het beleidsprogramma voor openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer te realiseren. Je vertaalt de uitgangspunten van het bestuursakkoord naar een coherente visie op een stedelijk niveau.
Je werkt intens samen met de schepen, de diensten en de partners om deze visie om te zetten in een breed aanbod van projecten, acties en activiteiten.
Je bent binnen het kabinet het eerste aanspreekpunt voor alle dossiers op vlak van openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Je adviseert de schepen en zorgt voor een vlotte en transparante interne en externe informatiedoorstroming. Je staat in voor het voorbereiden en opvolgen van de besluitvorming van je dossiers.
Verder ben je verantwoordelijk voor de communicatie van schepen Watteeuw. Je bent de woordvoerder, reageert op persvragen en bereidt alle communicatie proactief voor, samen met de diensten van de stad Gent.

Wie ben je?

Je hart klopt voor Gent en je wil graag meewerken aan een stad waarin het goed leven is voor iedereen.
Je heb een gedegen kennis op vlak van mobiliteit. Je gaat uit van een duurzame visie op mobiliteit. Je staat stevig in je schoenen, kan je visie uitdragen en overtuigen met helder gebrachte argumenten.
Je hebt inzicht in politieke dynamieken, kennis van politieke besluitvorming is handig. Je kan onderhandelingen tot een goed einde brengen.
Je kan vlot communiceren, zowel geschreven als mondeling. Je kan snel schakelen in wisselende omstandigheden, en hebt een goed zicht op de mogelijkheden van sociale media.
Je steunt het project van Groen in Gent. Je bent enthousiast om onze stad mee vorm te geven.
Organisatieloyaliteit, zelfstandig werken en oplossingsgericht handelen behoren tot je basishouding. Je bent omgevingsbewust, kan vlot situaties inschatten en adviezen formuleren.
Je bent in het bezit van een master-diploma en je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring.

Wat bieden wij?

Een uitdagende job in een tof en gedreven team.
Voltijds contract van onbepaalde duur (contract wordt opgezegd op het einde van de bestuursperiode).
Een verloning op niveau master (A-niveau), aangevuld met bijkomende vergoedingen en voordelen.
Je werkt in het hart van de Stad, op het stadhuis.

Contact:

Ann Plas, kabinetschef schepen Watteeuw, ann.plas@stad.gent, 0479 99 77 10