Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent, de grondbank The Loop, stad Gent en het Mobiliteitsbedrijf werken aan een plan om een tramlus op de site van The Loop te leggen. Die lus zou tot aan de A. Pégoudlaan en rond de gebouwen van Flanders Expo lopen. Vandaag staat aan de oostelijke zijde op de site een tramstation. Tram 1 zorgt al voor een vlotte verbinding. 'Die werken beginnen best zo vlug mogelijk', zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit. 'De Lijn zal 5 tot 6 miljoen euro investeren, voor de wegwerkzaamheden is er eveneens 5 tot 6 miljoen euro nodig. Dat laatste geld zal vooral van Stad Gent komen. Die subsidie van 2 miljoen euro van het Europees Fonds geeft ons wat ademruimte. Er moet nog veel voorbereidend werk gebeuren, maar het moet mogelijk zijn die lus tegen eind 2015 klaar te hebben.'

Opzet is met die 2 miljoen euro de tramlijnen naar The Loop optimaal te laten kruisen met de H. Crombezlaan. De doorstroming van het autoverkeer moet erdoor verbeteren, zodat de site beter en veiliger kan worden gebruikt door het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Tom Balthazar (SPA), schepen van Stadsontwikkeling, zegt dat er op The Loop nog heel wat activiteiten bijkomen. 'De site zal goed zijn voor meer dan 12.000 extra voltijdse werkplaatsen. Een goede afwikkeling van de mobiliteit is in dat geval belangrijk.'