14 feb 2014

Stadshal 'verminkt' met reeks opzichtige verkeersborden

Net nu de Gentse stadshal internationaal scoort, hebben de Gentse stadsdiensten het monument met een wel erg ongelukkige ingreep 'verminkt'. Vlak tegen de betonnen pilaren van de stadshal zijn onlangs vier opzichtige verbodsborden in de grond gemetseld. Twee vooraan en twee aan de binnenkant van de sokkels. Een verschrikkelijk lelijk zicht. 'Op vraag van de politie, omdat het verboden is om onder de stadshal of op de Poeljemarkt te rijden en omdat dat verbod niet gerespecteerd werd', zegt (Groen), die niet gelukkig is met de ingreep. 'Maar de borden staan op een ongelooflijk slechte plaats en doen afbreuk aan de architecturale kwaliteit van de stadshal. Ze moeten er weg.' overlegt volgende week met Stedenbouw en de politie om naar een 'esthetischere' oplossing te zoeken. (bst)

Het Nieuwsblad - 14 februari 2014
schepen van Mobiliteit FilipWatteeuwWatteeuw

 

© 2014 Corelio - Het Nieuwsblad - bst - fvv