Roel Vanderbeuren

Kabinetschef Algemeen Beleid

Strategie en coördinatie

Besluitvorming

Interkabinettenwerking

Budget en meerjarenplanning

roel.vanderbeuren@stad.gent