01 jul 2014

'Parkeerplan Gent' als hefboom voor een betere mobiliteit

De Stad Gent pakt uit met een gloednieuw parkeerplan met duidelijke uitspraken over hoe de Stad de parkeeruitdagingen voor fietsen en auto's wil aangaan. Dat parkeerplan is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde mobiliteitsplan dat de Stad Gent later dit jaar zal voorstellen. Gent wil met het algemene mobiliteitsplan gericht werken naar een leefbare, bereikbare, verkeersveilige, klimaatneutrale en kindvriendelijke stad. Het 'Parkeerplan Gent' is een ontwerp dat met alle belanghebbenden zal besproken worden. Het parkeerbeleid is een essentiële sleutel om die hoge ambities te kunnen realiseren. Goed gekozen parkeermaatregelen zijn bijvoorbeeld erg doeltreffend om de binnenstad autoluwer te maken en minder doorgaand verkeer door woonstraten te sturen. Dat hoeft dus zeker niet ten koste te gaan van wie de auto nodig heeft. Ook de handelaars in de stad moeten goed bereikbaar blijven. Onder meer voor bewoners, klanten of leveranciers is uitgezocht hoe zij het best parkeren. Het overkoepelende mobiliteitsplan linkt de parkeermaatregelen met andere strategische keuzes op het vlak van snelheidsregimes, verkeerscirculatie, fietsen, openbaar vervoer, vrachtvervoer en milieu.

Schepen Filip Watteeuw: 'Met dit parkeerplan kiezen we voluit voor de bewoners van onze stad. Er zullen meer voorbehouden bewonersplaatsen worden voorzien, waarvan sommige een dubbele functie krijgen zodat zorgverstrekkers en wagens voor noodinterventies makkelijker kunnen parkeren. Ook voor de bereikbaarheid van de handelaars is er de nodige aandacht. Er zullen extra fietsenparkings komen in de binnenstad en we zetten nog meer in op Park & Rides, waarbij alle aandacht gaat naar gemakkelijke, alternatieve oplossingen om in de binnenstad te geraken.'

Parkeerplan in grote lijnen

Parkeermaatregelen zijn geen doel op zich; het zijn hefbomen om minder verkeer te genereren, verplaatsingen in te korten in afstand en tijd, mensen te stimuleren om zich meer anders te verplaatsen, om het vervoerssysteem schoner en efficiënter te maken en tegelijk de stad bereikbaar te houden. Op die manier wordt de stad leefbaarder en beter bereikbaar gemaakt voor wie er echt moet zijn.

Dit zijn enkele krachtlijnen uit het parkeerplan voor Gent:

  • De parkeerregimes in Gent worden hertekend naar meer homogene blokken, met een eigen profiel: een centrumzone, een zone tot aan de R40 en de as met de Blaisantvest, twee stationszones (Sint-Pieters en Dampoort) en nog een laatste tariefzone die in de plaats komt van het systeem met parkeerschijf.
  • De nieuwe tariefzones geven aan waar bewoners, bezoekers, pendelaars, klanten, enz. zich bij voorkeur parkeren. Aansluitend krijgt ook de invulling van Park & Ride een nieuw elan, onder meer voor evenementen.
  • De parkeerrichtlijnen voor nieuwe bouwprojecten zijn afgestemd op de herschikte parkeerzones.
  • Een parkeermakelaar zal innovatieve concepten ontwikkelen om de bestaande parkeercapaciteit in Gent beter te benutten, zowel voor fietsen als voor auto's.
  • De parkeerbehoeften voor fietsers zijn opgesplitst in herkomst (vooral woningen) en bestemming (scholen, winkels, enz.), met specifieke actiepunten.

Infomarkt

Eind augustus - begin september 2014 vindt een infomarkt plaats over de inhoud van het parkeerplan Gent. Die sluit aan op de infomarkt van eind 2013 over het voorbereidend onderzoek voor dat parkeerplan. Ook over het globale mobiliteitsplan zal de Stad dit najaar uitvoerig communiceren.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren