De beslissing kreeg tegenwind van de oppositie. Nu roeren ook de ouders van schoolkinderen zich. Maar ook die zijn het lang niet eens. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) benadrukt dat de alternatieve zones nog niet definitief vastliggen. 'Binnenkort maken we de aanpassingen bekend. In tussentijd overleg ik nog met de scholen. Maar de beslissing is genomen: de weg is gevaarlijk voor fietsers. Dat moet veranderen.'

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar