24 jan 2014

Opengraven de Reep start in het najaar van 2014

In het najaar start een aannemer met het opengraven van de Reep. Hierdoor zal de historische verbinding tussen de Leie en de Nederschelde opnieuw in ere hersteld worden. Het opengraven van de Reep vormt het sluitstuk van een heleboel voorgaande werken, zoals de bouw van twee bruggen aan de Reep en de bouw van de Scaldissluis op de Oude Beestenmarkt. Het project 'opengraven Reep' is een gemeenschappelijk project van Waterwegen en Zeekanaal NV, de Stad Gent en TMVW. De plannen voor het opnieuw openleggen van de Reep dateren al uit de jaren negentig. Een actiegroep klaagde de trage vooruitgang van de werken aan via Facebook. : 'Ik ben blij dat we nu eindelijk met een timing naar buiten kunnen komen. Het is inderdaad zo dat de werken al geruime tijd aan de gang zijn en dat de plannen voor het openleggen van de Reep al dateren uit de vorige eeuw. Ik heb wel sympathie voor het initiatief van de actiegroep op Facebook. Opnieuw een mooi staaltje van hoe Gentenaars zelf zaken durven aankaarten.'Schepen Filip Watteeuw