14 feb 2014

Open waterlopen voor Zwijnaarde

Binnenkort start de heraanleg van Hondelee in Zwijnaarde. Dit is een landelijke weg tussen de E17 en de Schelde. In het ontwerp dat nu voorligt wordt gekozen voor een smallere weg met open grachten, in plaats van een traditioneel gesloten ondergronds rioleringssysteem. : "Het ontwerp moet nog verder worden verfijnd, onder meer op basis van de opmerkingen van de bewoners. Maar persoonlijk ben ik gewonnen voor het idee van open grachten. Ze zorgen voor een betere waterhuishouding, creëren kansen voor biodiversiteit en helpen het hitte-eilandeffect bestrijden." Door de keuze voor open grachten en veel groen in het ontwerp, wordt ook de weg versmald. Dat versterkt het landelijke karakter van de omgeving, in tegenstelling tot de huidige brede verkavelingsstraat, en werkt bovendien ook snelheidsremmend.Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw