23 apr 2014

Ook bomen op Sint-Michielsplein?

De Gentenaar - 23 april 2014 Na de Korenmarkt komen er mogelijk ook nieuwe bomen op het Sint-Michielsplein, het pleintje vlak voor de Sint-Mi-chiels-kerk. 'Ik laat mijn diensten die mogelijkheid onderzoeken', zei schepen van Openbare Werken (Groen) gisteren. Groen nam gisteren in Zwijnaarde het natuurbeleid van de Vlaamse regering op de korrel. 'Er is te weinig groen in de open ruimte', zegt

FilipWatteeuwFilip Watteeuw. 'Dat kan beter, bijvoorbeeld door bij heraanleg van pleinen en straten voor extra groen te zorgen. Het Sint-Michielsplein moet binnenkort heraangelegd worden. We bekijken of er één of twee bomen geplaatst kunnen worden.'