30 aug 2018

Ontwerp fietsonderdoorgang Contributiebrug goedgekeurd

De plannen voor een fietsonderdoorgang onder de Contributiestraat en de heraanleg van het Jan van Hembysebolwerk werden goedgekeurd. Met deze werken zorgen we ervoor dat fietsers op de drukke fietsas van Coupure Links de Nieuwewandeling probleemloos kunnen kruisen. De werken starten midden 2019.

Het ontwerp van de fietsonderdoorgang is gelijkaardig aan de onderdoorgang onder de Rozemarijnbrug. Ook het kruispunt van de Nieuwewandeling en Contributiestraat met de Coupure Links en het Jan van Hembysebolwerk krijgt een betere inrichting. De verkeerslichten verdwijnen.

Het Jan van Hembysebolwerk wordt volledig heringericht, waardoor het Groenevalleipark doorloopt tot aan het water. 

De Tweegatenbrug wordt vervangen door een voetgangers- en fietsersbrug, waarbij voetgangers en fietsers een eigen plek krijgen. Er komt ook een in- en uitstapplek voor kajaks en kano’s.