03 jun 2013

Nog dit jaar deelfietsen

De Gentenaar - 03 juni 2013 In Gent start nog dit jaar een proefproject met deelfietsen, naar analogie met Antwerpen en Brussel. De bedoeling is dat je op één plek een fiets kunt oppikken en die op een andere plek weer kunt parkeren. De Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (SP.A) en Hilde Crevits (CD&V) zetten hun schouders onder het initiatief. De deelfietsen, zoals de in Brussel of de Antwerpse

Villo'sVelo's, vormen een project dat in Gent maar niet van de grond komt. Het vorige bestuurscollege haalde de hoge kostprijs aan en verwachtte zich aan juridische problemen met de aanbieders, die ook de bushokjes en afvalkorven onderhouden. Gent had een kost berekend van 1,5 miljoen euro per jaar om deelfietsen georganiseerd te krijgen. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) heeft vragen bij de financiële haalbaarheid van een deelfietsensysteem zoals in Brussel of in Antwerpen.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar