09 aug 2018

Nieuw, aangenaam en groen openbaar domein

De voorbije legislatuur realiseerden we voor meer dan 40 miljoen euro nieuwe projecten in het openbaar domein: nieuwe straten en pleinen met meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer aandacht voor de klimaatuitdagingen waar we voor staan.

Een greep uit de realisaties van de voorbije jaren vind je hierboven.