Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw was niet opgezet met het dreigement maar beloofde de zaak te onderzoeken. 'De stad is een parkeerplan aan het ontwikkelen. Ik zal nagaan of daarin voldoende rekening gehouden wordt met motards. Maar we kunnen niet zomaar alle motorrijders op bijvoorbeeld de Vrijdagsmarkt laten parkeren. Dan zullen de automobilisten zich afvragen waarom zij dat niet mogen.' Watteeuw en de motorrijders kwamen uiteindelijk overeen om binnen enkele weken samen aan tafel te zitten.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar