N-VA stelde tijdens de gemeenteraad bij monde van raadslid Karlijn Deene nog eens dat de klokkentoren naast de stadshal 'een miskleun' is en 'geen meerwaarde' heeft. 'De toren ontsiert de hele site. Is de beste oplossing niet om de klokkentoren alsnog af te breken?'

 

'Afbreken is niet aan de orde. Die piste wordt zelfs niet onderzocht', zei Watteeuw. 'Het is niet omdat iemand vraagt om iets af te breken, dat wij moeten argumenteren waarom wij een gebouw willen behouden.'

 

Ook een ander voorstel, van Open Vld-raadslid Stephanie D'Hose, om de klokkentoren te 'vergroenen' met muurplanten, werd afgewezen. 'Er zijn al struiken aan de voet van de klokkentoren gezet om de overgang met de green te verzachten', zei Watteeuw.

 

'Maar verder onderzoek naar de klokkentoren is stopgezet omdat er een andere interventie wordt gepland, met kunst in de publieke ruimte.' Er zou een soort kunstwerk aan de klokkentoren komen, maar meer details werden maandagavond nog niet gegeven.

 

© 2014 Corelio - Bert Staes