19 jul 2013

Ingrijpende rioleringswerken in de Sint-Jacobsnieuwstraat en de Keizer Karelstraat met verkeershinder

In augustus 2013 worden renovatiewerken aan de openbare riolering uitgevoerd door de TMVW, partner van water-link, in de volledige Sint-Jacobsnieuwstraat en de Keizer Karelstraat. Hierdoor zal er aanzienlijke verkeershinder zijn vanaf woensdag 31 juli. Concreet zal de Sint-Jacobsnieuwstraat volledig afgesloten worden voor verkeer van woensdag 31 juli tot en met woensdag 14 augustus 2013. Er zal wel steeds plaatselijk verkeer mogelijk zijn voor voetgangers, fietsers, omwonenden en handelsactiviteiten, ook ter hoogte van de kruispunten. Uiteraard zal er steeds doorgaand verkeer gegarandeerd worden voor de hulpdiensten.  De Keizer Karelstraat zal gedurende de maand augustus slechts in één richting bereikbaar zijn. De omleiding is voorzien via de Koepoortkaai, Gebroeders van Eyckstraat, Keizer Karelstraat en Lange Boomgaardstraat. Ook hier geldt evenwel dat plaatselijk verkeer voor de zachte weggebruiker, omwonenden en handelsactiviteiten steeds mogelijk zal zijn. De parking Reep blijft ook steeds toegankelijk. De werken worden beëindigd op donderdag 29 augustus 2013 behoudens onverwachte omstandigheden.