04 apr 2019

Een kader voor informele logies

In de voorbije legislatuur heeft Groen hard aangedrongen op een regelgevend kader voor informele logies. Dat is broodnodig om te vermijden dat Airbnb en andere het duurzaam toerisme en voldoende woningen in Gent ondermijnen. Schepenen Filip Watteeuw, Bram Van Braeckevelt en Tine Heyse trekken in de volgende weken met een beslissing daarover naar het college.

In 2018 werd al een visienota opgemaakt. De visienota voorziet nieuwe stedenbouwkundige en toeristische maatregelen in Gent.

Deze maatregelen zijn dringend en noodzakelijk. Immers, digitale platforms en investeerders, die kiezen voor toeristische verhuur in plaats van privaat verhuur, zetten een enorme druk op onze woonmarkt. Deze praktijk is ook het resultaat van een agressief businessmodel. Ze creëert een ongelijkheid en een oneerlijke concurrentie binnen de toeristische sector. De idee dat er bij deze praktijk meer terugvloeit naar de lokale gemeenschap dan bij een klassiek hotel is discutabel. Wat wel zeker is, is dat er reguliere jobs worden bedreigd en er geen of nauwelijks belastingen betaald worden en zo ook de sociale zekerheid van de lokale gemeenschap wordt ondermijnd. Een kordate aanpak is dus een absolute prioriteit voor deze stad.

De visienota wordt nu vertaald naar een goedgekeurde richtlijn die kan worden gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Concreet zal de maatregel ervoor zorgen dat woningen niet meer permanent kunnen worden omgevormd naar vakantiewoningen. een stop voor de omvormingen naar permanente vakantiewoningen. De maatregel geldt niet voor gedeeltelijke of tijdelijke verhuring en niet voor B&B’s, hostels en hotels.

De maatregel omvat drie belangrijke principes:

 1. Ten eerste mag iedereen zonder omgevingsvergunning en onbeperkt in de tijd, in alle soorten woningen (grote huizen, te beschermen eengezinswoningen en appartementen) een nieuwe logiesvorm in nevenfunctie mag uitbaten. Deze uitbating is wel gebonden aan 4 voorwaarden:
  o Het gaat over minder dan 50% van de oppervlakte van de woning;
  o de vloeroppervlakte van de logies is niet groter dan 100 m²;
  o de logies is niet in strijd is met een RUP of BPA;
  o EN de logies is aangemeld bij Toerisme Vlaanderen.
 2. Ten tweede mag voor nieuwe logies in hoofdfunctie, waarvan de logies groter is dan 50% van de oppervlakte van de woning, iedereen zonder omgevingsvergunning, maar beperkt in tijd (nl. 4 periodes van elk maximaal 30 aaneengesloten dagen per jaar), in grote huizen en appartementen een nieuwe logiesvorm uitbaten in hoofdfunctie. Dit geldt dus niet voor te beschermen eengezinswoningen.
 3. Ten derde verleent de stad geen omgevingsvergunning voor het onbeperkt in de tijd omvormen van een te beschermen eengezinswoning of een appartement naar een nieuwe logiesvorm in hoofdfunctie (met andere woorde de opprevlakte van de logies bedraagt meer dan 50% van de oppervlakte van de woning).

Op basis van deze principes leggen schepenen Filip Watteeuw (bevoegd voor stedenbouw), Bram Van Braeckevelt (bevoegd voor Toerisme) en Tine Heyse (bevoegd voor wonen) een ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het college voor. De genoemde principes worden daarmee inhoudelijk als een “beleidsmatig gewenste ontwikkeling” bekrachtigd. In het ontwerpbesluit wordt de goedkeuring van twee documenten gevraagd:

 • een infofiche dat gebruikt wordt bij het behandelen van eerstelijnsinfovragen over (informeel) toeristisch logies aan de balie Bouwen (mail, telefonie en fysiek loket)
 • een standaardtekst voor inhoudelijke beoordeling van dergelijke vragen door de omgevingsambtenaren, zowel in het voortraject als tijdens de formele procedure.

Door goedkeuring van dit besluit, krijgt de visie eindelijk een duidelijker gedragen statuut. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren