18 jan 2013

Gentse mobiliteitsschepen ontmaskert onderzoek Touring

De Gentenaar - 18 januari 2013 De resultaten van een onderzoek van Touring van vorig weekend, waarbij in 34% van de steden en gemeenten wegmarkeringen versleten en nagenoeg onzichtbaar zouden zijn voor de weggebruiker, werden niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier verzameld. Dat zegt de Gentse mobiliteitsschepen (Groen). Touring wijst erop dat de resultaten gebaseerd zijn op visuele beoordelingen. "Er kon niet worden verwezen naar duidelijke criteria, naar beoordelingsschema's of naar enige onderzoekssystematiek", aldus de Gentse schepen van Mobiliteit

Filip Watteeuw Filip Watteeuw (Groen). Navraag bij Touring leert dat dat klopt en dat er geen "onderzoeksrapport" of iets dergelijks beschikbaar is, enkel een persbericht en een lijst waarbij vijftig steden en gemeenten ingedeeld werden in categorieën: goed, minder goed en slecht. "We hebben een visuele evaluatie gedaan en de vijftig onderzochte steden en gemeenten ingedeeld in de drie categorieën", aldus woordvoerder Danny Smagghe.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar