De ouders die hun kind de afgelopen maand online aanmeldden, krijgen vrijdag bericht over het resultaat. Uit de cijfers blijkt dat 2.567 kinderen werden aangemeld, onder wie 1.448 instappertjes.

 

96 procent van de aangemelde kinderen krijgt een toegangsticket, waarmee ze tussen 10 en 28 maart kunnen inschrijven in de toegewezen school, 72 procent van de kinderen kan naar de school van eerste keuze.

 

Vorig jaar kregen 93 kinderen geen toegangsticket. "We zien dat de cijfers de goede richting uitgaan", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen), tijdelijk bevoegd voor Onderwijs, Jeugd en Opvoeding. "Er zijn meer kinderen die terecht kunnen in de school van hun eerste voorkeur."

 

Watteeuw begrijpt naar eigen zeggen de ontgoocheling van de ouders die geen school toegewezen krijgen, maar wijst erop dat ze na 22 april nog kunnen inschrijven voor één van de 370 vrije plaatsen.

 

Onder regie van de stad blijven alle Gentse onderwijsnetten inzetten op structurele capaciteitsuitbreiding. "Er blijft nood aan uitbreidingen door de hoge geboortecijfers en het belang van keuzevrijheid", zegt Watteeuw.

 

"Ook voor het lager onderwijs is er nood aan uitbreiding, want de kleuters schuiven jaar na jaar door naar de hogere jaren." Via verschillende projecten over de netten heen worden de komende jaren 2.800 extra plaatsen gecreëerd.

 

© 2014 Corelio - Bert Staes