05 jun 2018

Dé Fietsstad van Vlaanderen

55 grote en 230 kleinere fietsrealisaties, 15 fietsstraten, 1/3 van de verplaatsingen met de fiets, een nieuwe Fietsambassade... Gent is dé Fietsstad van Vlaanderen. Twee keer op rij, in 2015 en 2018, werd Gent ook officieel gekroond tot Fietsstad door het VSV en de Vlaamse overheid.

In Gent werd in de periode 2013-2018 meer dan 15 miljoen EUR geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. 55 grootschalige fietsprojecten werden gerealiseerd of opgestart en meer dan 200 kleinere ingrepen hebben ervoor gezorgd dat fietsen in Gent een pak veiliger en aangenamer werd.

Er werden nieuwe fietsonderdoorgangen geopend aan de Isabellakaai, de Nieuwevaartbrug en de Rozemarijnbrug. Er kwamen nieuwe fietsbruggen richting het Parkbos, over de zijarm van de Watersportbaan en naar de Krook. Er werd gestart met de bouw van een fietstunnel onder de Dampoort en een fietsbrug tussen de Bellevue en de Stropkaai. En heel wat straten en wegen, zoals de Brusselsesteenweg, Antwerpsesteenweg en Gasmeterlaan kregen nieuwe fietspaden. In totaal goed voor meer dan 60 km nieuwe of vernieuwde fietsinfrastructuur.

Maar ook ingrepen als rechtsaf-door-rood, de uitrol van fietsstraten en de oprichting van de Fietsambassade zorgden in de voorbije 6 jaar voor een fietsomwenteling in Gent. Op drie jaar tijd (2012-2015) klom het aandeel fietsverplaatsingen bij de Gentenaars van 22% tot boven de 30%.

Een overzicht van de meest in het oog springende realisaties:

2013 - eerste realisaties

 • Het GMF en de Fietsersbond maken een lijst van missing links voor de fietsers. We grijpen de koe bij de horens, richten een nieuw fietspad in aan het Bijlokehof en verbreden de fietspaden op de Stropbrug (Burggravenlaan).
 • Ook de Noorderlaan en delen van de Kortrijksesteenweg krijgen nieuwe fietspaden.
 • Een jonge vrouw komt om het leven na een aanrijding door een dronken chauffeur aan het Woodrow Wilsonplein. De zone van het onheil - die vooral als K+R wordt gebruikt door ouders van scholieren - wordt autovrij gemaakt.
 • De Voldersstraat - een belangrijke fietsas - wordt verkeersluw gemaakt door het knippen van het autoverkeer.
 • De Trekweg in Mariakerke wordt de tweede fietsstraat in Gent.
 • De nieuwe fietsenparking met fietspunt (verhuur en herstel) onder de stadshal wordt geopend.
 • Ook een nieuwe fietsenparking onder de Vooruit voor 460 fietsen opent de deuren. Een samenwerking tussen Vooruit, Stad Gent en de UGent.
 • We maken een mobiliteitsplan voor de Ghelamco Arena en plaatsen onder meer 3.500 fietsenstallingen rond het stadion.
 • Er worden 850 nieuwe fietsenstallingen geplaatst in de stad.

2014 - nieuwe fietsinfrastructuur komt op gang

 • 2014 is het jaar van grote (vooral Vlaamse) werven in Gent: de heraanleg van De Sterre en de Maaltebrug, de verlenging van tramlijn 4 naar het UZ en tramlijn 2 naar Zwijnaarde, de start van de heraanleg van de Brusselsesteenweg, de heraanleg van de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart, de renovatie van de B401 en herstelwerken op de E17, de heraanleg van de Belfortstraat... Gelukkig gaan de meeste van deze projecten ook gepaard met de aanleg van nieuwe, veilige en comfortabele fietspaden.
 • Rechtsaf-door-rood wordt wordt voor het eerst in Vlaanderen ingevoerd, op 5 Gentse kruispunten (Lammerstraat/Kuiperskaai, Dahliastraat/Ferrerlaan, Eeklostraat/Groenestaakstraat, Hogeweg/Visitatiestraat en Ottergemsesteenweg/Burggravenlaan).
 • De Voldersstraat (en in het verlengde daarvan de hele as Zwartezustersstraat - Jakobijnenstraat - Hoornstraat - Henegouwenstraat) wordt een fietsstraat. De derde in Gent.
 • De Drongenstationroute wordt afgewerkt. Vanaf nu kan er veilig en aangenaam gefietst worden tussen het station van Drongen en de omgeving van de Blaarmeersen / station Gent-Sint-Pieters.
 • In het project R4-Zuid worden nieuwe bruggen gerealiseerd over de Ringvaart, over het Scheldekanaal in Zwijnaarde en over de Tijarm.
 • Tussen de Kantienberg en de Stropkaai wordt een nieuw fietspad en fietsonderdoorgang geopend.
 • Aan de Dampoort wordt een eerste stap gezet richting meer veiligheid voor de fietsers: door markeringswerken wordt er een rijstrook op de Dendermondsesteenweg en op de Land van Waaslaan geschrapt.
 • In de ondergrondse fietsenparking van Gent-Sint-Pieters worden 900 extra plaatsen gecreëerd. 
 • In de Brugse Poort (aan het Luizengevecht) wordt een eerste afgesloten buurtfietsenstalling geopend.

2015 - Vlaamse Fietsstad 2015

 • Opnieuw een "werven-jaar". Enkele grote projecten die zullen leiden tot heel wat nieuwe fietspaden (Brusselsesteenweg, tramverlengingen naar UZ en Zwijnaarde...) lopen nog en nieuwe werven worden opgestart.
 • De BRAVOKO (Brabantdam, Vogelmarkt, Kouter) wordt heraangelegd. Onbefietsbare kasseien maken ruimte voor comfortabel beton.
 • Ook de Antwerpsesteenweg en de Sint-Denijslaan krijgen een make-over, inclusief veilige, verhoogde fietspaden.
 • In Oudburg en Kraanlei worden de kasseien opnieuw gelegd, waardoor ze een stuk gemakkelijker fietsen.
 • De Poortakkerstraat in Sint-Denijs-Westrem krijgt fietspaden.
 • De Drongenstationstraat en het tweede deel van de Visserij worden fietsstraten.
 • In straten waar geen fietspaden kunnen gerealiseerd worden, maar die wel deel uitmaken van een belangrijke fietsroute, worden fietssuggestiestroken aangebracht. Dat is bijvoorbeeld zo op het Moskouviaduct en in de Rodelijvekensstraat.
 • We rollen het plan uit om een fietsenstalling te voorzien binnen 100m van elke woning. Wijk per wijk wordt gescreend en voorzien van extra fietsenstallingen. De eerste wijken die extra stallingen krijgen, zijn de Brugse Poort en Rooigem.
 • We starten experimenten op met fietsparkeervakken. Het eerste vak wordt ingericht op de Korenmarkt.
 • Op 14 kruispunten mogen fietsers ondertussen rechtsaf-door-rood.
 • Gent wordt voor de eerste keer verkozen tot dé Fietsstad van Vlaanderen, door zowel de jury als het publiek. De jury loofde Gent vooral omwille van haar inzet op verkeersluwere straten (fietsstraten, leefstraten en schoolstraten) en omwille van de gerealiseerde fietsinfrastructuur van de voorbije jaren.

2016 - 15 km nieuwe fietsinfrastructuur

 • De dorpskern van Sint-Kruiswinkel wordt volledig vernieuwd, inclusief fietspaden en fietssuggestiestroken.
 • De Kasteellaan wordt heringericht en krijgt nieuwe, bredere en vrijliggende fietspaden.
 • Aan de Nieuwevaartbrug openen we een nieuwe fietsonderdoorgang richting de Palinghuizen.
 • De Schipperskaai is klaar, een nieuwe promenade voor fietsers en wandelaars langs de Oude Dokken.
 • Een nieuwe fiets- en loopbrug aan de Watersportbaan maakt de looproute rond de Watersportbaan perfect 5km lang.
 • Het nieuwe Centrumplein in Ledeberg in klaar. Het plein werd omgetoverd van een autogerichte betonwoestijn tot een groen plein met autovrije verbindingen voor fietsers en voetgangers.
 • Ook dit jaar worden een hele reeks kleinere comfortmaatregelen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de naadloze verbindingen naar het fietspad van de Groendreef of de aansluitingen naar het fietspad aan het Arbedpark.
 • Aan Malem en Alsberghe-Van Oost opent een nieuw fietspad (het Alice Béviairepad) dat de Drongensesteenweg verbindt met de Watersportbaan, een belangrijke realisatie in de vervollediging van het Westerringspoor.
 • De meest in het oog springende realisatie is ongetwijfeld de opening van de Rozemarijnonderdoorgang (zie foto), een brede en comfortabele fietsonderdoorgang die het fietsen langs de Coupure een pak veiliger en aangenamer maakt.
 • 2016 brengt ook 3 nieuwe fietsstraten: de Tweebruggenstraat, de Molenaarsstraat en de Sint-Denijslaan (tussen Kortrijksesteenweg en Mathildeplein). De fietsstraat Tweebruggenstraat krijgt voorrang op het autoverkeer in de Lange Violettestraat.
 • Het Fietsparkeerplan brengt nieuwe fietsparkeerplaatsen in Ledeberg en Gentbrugge.

2017 - Het Circulatieplan

 • 2017 staat grotendeels in teken van het Circulatieplan. Door het doorgaand autoverkeer uit de binnenstad te weren, nieuwe stukken autovrij gebied te creëren en fietspoorten richting de binnenstad in te richten, ontstaat er door het Circulatieplan veel meer veilige en aangename ruimte voor de fietsers in de binnenstad. Ook andere maatregelen in voorbereiding van het Circulatieplan, zoals de verkeerslichten aan de Dampoort, zorgen voor meer fietsveiligheid. Uit de evaluatie zal later blijken dat sinds de invoer van het Circulatieplan het aantal fietsers met 25% is gestegen.
 • Maar dat wil niet zeggen dat de werken aan de fietsinfrastructuur in Gent stilvallen. De Gentstraat krijgt fietspaden in asfalt, de BRAVOKO-werken worden afgerond en de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg kreeg fietspaden.
 • Enkele grotere heraanlegproject brengen mooie fietsinfrastructuur met zich mee: aan de Koepoortkaai komt een autovrije fietsweg tussen het groen en de omgeving van het station van Merelbeke wordt helemaal vernieuwd, inclusief fietspaden.
 • Het fietspad tussen het Keizerspark en de Franse Vaart wordt vernieuwd. Fietsers moeten er nu niet meer door de plassen en de modder. Er wordt ook een aftakking voor fietsers gemaakt richting Cotton Island.
 • Fietsveiligheid staat hoog op de agenda in 2017. Er komt een veilige fietsoversteek op de Land van Rodelaan en het gevaarlijke kruispunt aan de Zwijnaardsesteenweg met de Koekoeklaan wordt veiliger gemaakt en krijgt fietspaden.
 • De Fietsambassade die in 2016 al boven de doopvont werd gehouden, gaat echt van start. Vanaf nu bundelt de Fietsambassade alle dienstverlening voor de Gentse fietsers, voor studenten én voor de bezoekers aan de stad, onder één dak. Een fiets huren, laten herstellen aan één van de Fietspunten of je fiets terugvinden kan voortaan allemaal bij de Fietsambassade.
 • We starten voor het eerst in Gent met een fietdeelsysteem: Trapido. Op 10 locaties (voornamelijk P+R's) kunnen pendelaars en andere bezoekers aan de stad gemakkelijk een fiets ontlenen om richting de binnenstad te rijden.
 • De 8e Gentse Fietsstraat wordt geopend: de Bijlokekaai en Baertsoenkaai
 • De fietsenparkings Korenmarkt en Braunplein krijgen een fietsdetectiesysteem. Vanaf nu kan je heel gemakkelijk zien of er nog vrije plaatsen zijn.
 • De Stationsbuurt-Noord krijgt nieuwe fietsenstallingen op straat dankzij het Fietsparkeerplan.

2018 - "Fietsstad 2018"

 • Gent wordt voor de 2e keer op rij verkozen tot de Fietsstad van Vlaanderen 2018. Opnieuw haalden we zowel de prijs van de jury binnen, als die van het publiek. Bovendien wint Gent ook 3 deelawards: fietsinfrastructuur', 'fietsparkeren' en 'veilige fietsnetwerken'. De jury loofde Gent voor haar ambitieuze fietsbeleid en in het bijzonder het Circulatieplan.
 • De voorbije jaren zijn er heel wat projecten in de steigers gezet die in 2018 werden of worden geopend: een nieuw fietspad doorheen het Ter Durmenpark; een nieuw fietspad tussen de Sint-Bernadettestraat en Ombeekhof dat ook een veilige toegang geeft tot de vernieuwde basisschool Het Tandwiel;het vernieuwde fietspad van de Vissersdijk dat alweer een deel van het Westerringspoor afwerkt; het Veenakkerpad dat werd aangelegd, een nieuw fietspad tussen het UZ en het Henri Storyplein, parallel aan de E17, nieuwe fietspaden op de Mariakerksesteenweg...
 • De André Denysbrug en de Zoë Borluutbrug werden geopend. De fietsbruggen over de Ringvaart en de E40, waaraan al sinds 2015 wordt gewerkt en nog veel langer wordt voorbereid, verbinden het Parkbos en het zuiden van Gent met de binnenstad.
 • De Krook opent dit jaar haar volledige fietsenparking voor 1.000 fietsen. De Krook wordt via 2 fietsbruggen verbonden met de Brabantdam en het Laurentplein. Een eerste brug is geplaatst in april.
 • Ook de werken aan de fietstunnel onder de Dampoort (het Luc Lemiengrepad) zijn gestart en later op het jaar gaat de eerste spade in de grond voor de bouw van de Zuiderpoortbrug tussen het Bellevuepark en de Stropkaai.
 • Dat geldt ook voor heel wat andere fietsprojecten: het fietspad Papiermolen tussen de Noormanstraat en de Mahatma Gandhistraat (deel van het Westerringspoor); de heraanleg van de Groenestaakstraat en Botestraat met fietspaden; 
 • En een reeks kleinere fietsmaatregelen maken ook dit jaar een groot verschil voor de fietsers: fietssuggestiestroken en nieuwe asfalt in de Dendermondsesteenweg, fietsers in de voorrang op het Westerringspoor, 
 • De Muinkkaai, Isabellekaai en Gandastraat werden nieuwe fietsstraten. Dat zet de teller op 11. Later dit jaar volgen nog de Oude Brusselseweg, een stukje van de Hundelgemsesteenweg (ter hoogte van de Welzijnsknoop) en de Coupure-Links.
 • In de Karperstraat opende een nieuwe beveiligde buurtfietsenparking.
 • Het Fietsparkeerplan in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius - Visserij wordt uitgevoerd. In totaal heeft het Fietsparkeerplan al geleid tot ongeveer 2.500 extra fietsenstallingen sinds 2015. In totaal zullen er sinds 2013 ongeveer 5.500 bijkomende fietsparkeerplaatsen in de Gentse straten zijn gerealiseerd.
 • In de loop van 2018 komen er op 14 locaties nieuwe fietstelpalen. Momenteel staan er in Gent 3 (aan de Visserij, aan de Coupure-Links en aan de nieuwe Parkbosbruggen). De 2 oude worden vervangen en er komen er 12 bij. Op deze manier kunnen we het aantal fietsers in Gent veel beter monitoren en brengen we de massa Gentse fietsers ook goed in beeld.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren