05 apr 2014

Fietsroutescreening op kruissnelheid

Filip Watteeuw ? kabinet Mobiliteit en Openbare Werken ? 4 april 2014 In Gent ligt er 400km fietspad. Ongeveer 65% daarvan is nog in relatief goede staat. Maar uit recent onderzoek van de UGent blijkt dat zelfs de minste oneffenheid ervoor zorgt dat de fietser zijn focus op het verkeer verliest.: "Dat leert ons dat de nieuwe aanleg en het onderhoud van onze fietspaden een topprioriteit is. In deze legislatuur voorzien we hiervoor 15 miljoen euro. Dat budget wordt nog verhoogd met Vlaamse subsidies en investeringen van andere partners." Voor de besteding van die middelen loopt er momenteel een screening van de fietsroutes waarbij de noodzakelijke maatregelen worden vastgelegd. Dat kan gaan van nieuwe fietspaden, fietsbruggen of fietsstraten tot kleinere aanpassingen zoals het verlagen van boordstenen, nieuwe belijning of circulatiewijzigingen. Voor de Oost-West-fietsroute worden binnenkort de eerste aanpassingen uitgevoerd.

Schepen van Mobiliteit Filip WatteeuwFilip Watteeuw: "We zitten nu op kruissnelheid in de screening van de fietsroutes en dat wordt binnenkort zichtbaar op het terrein. Door deze systematische aanpak eindigen we in 2018 met een gevoelige uitbreiding en verbetering van de fietsinfrastructuur in Gent."