Op welke kruispunten de regel zal gelden, wordt binnenkort bekendgemaakt. Het zal alleszins om kruispunten gaan in beheer van de stad, want het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor de gewestwegen, is tegen het systeem gekant. 'Al heeft minister Crevits mij verteld dat ze voorstellen over kruispunten waar het absoluut veilig is, toch zal bekijken', zegt Watteeuw.

 

© 2013 Corelio - Het Nieuwsblad