19 nov 2013

Deelfietsen voor doelgroepen

Het Nieuwsblad - 19 november 2013 In zijn meerjarenplanning maakt de Stad middelen vrij voordeelfietsen. 'Maar niet zoals we die kennen uit bijvoorbeeld Antwerpen of Parijs', zegt Mobiliteitsschepen (Groen). 'Dat systeem vergt veel personeel, onder meer om 's nachts fietsen over en weer te brengen tussen de verschillende punten. Wij willen ons systeem afstemmen op doelgroepen die nu nog niet met de fiets naar de stad komen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan deelfietsen aan de park-and-ride-parkings. Bedoeling zal altijd zijn om de fiets terug te brengen naar hetzelfde punt waar je hem hebt afgehaald.'  Daarmee wil

FilipWatteeuwWatteeuw de bestaande deel- en leenfietsinitiatieven (Max Mobiel, de hogescholen, Blue Bikes...) verder versterken.