26 mrt 2014

De pot en de ketel

Heel even werd het stil in de gemeenteraad maandagavond. Schepen (Groen) was net aan zijn tweede opslag toe in het verbale pingpongspel dat hij met gemeenteraadslid Isabelle De Clercq (N-VA) speelde over de bushokjes. was - het dient gezegd - goed gelanceerd en vuurde argument na argument op zijn politieke tegenstrever af. Tot er plots, van de andere kant van de schepenentafel, een droge opmerking weerklonk. 'Schepen, kunt u een beetje voortmaken? We hadden toch afgesproken dat we de gemeenteraad in één avond zouden afronden?' Een uitspraak uit de mond van OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A), anders zelf de ongekroonde keizer van het nooit eindigende antwoord. Ook burgemeester Termont (SP.A) was er even door aangedaan, en liet voor de audiotape vastleggen dat het weldegelijk schepen Coddens was die zijn collega tot spoed had aangemaand. Met resultaat overigens, want

Het Nieuwsblad - 26 maart 2014
FilipWatteeuwWatteeuwWatteeuw rondde snel zijn betoog af.