Het fietspad wordt breder gemaakt tot een 'comfortabel' fietspad, van minstens 3.50m breed, bij voorkeur 4 meter. 'Er is een opmeting bezig van de Coupure Links om na te gaan of er het bestaande fietspad voldoende kan worden verbreed', zegt Watteeuw. 'We moeten hier rekening houden met de bomen, de helling, de positie van de haag, etc.' Heel de Coupure Links wordt een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op auto's. Het huidige fietspad zou dan een jogging- en wandelpad worden. 'Er is momenteel te veel gemotoriseerd verkeer in de straat om er een goede fietsstraat in te voeren', zegt Watteeuw. 'Een aangepaste circulatie in de Coupure en achterliggende wijk is nodig. We denken na over welke circulatie kan worden overwogen langs Coupure Links.'

De derde mogelijkheid is een combinatie van beiden. 'Dit is mijn persoonlijke voorkeur. De voor- en nadelen van de drie opties worden tegenover elkaar gezet', zegt Watteeuw. 'De bewoners in het gebied zullen hierover geraadpleegd worden. Hoe dat moet gebeuren, moet nog uitgewerkt worden.'