23 feb 2016

Circulatieplan binnenstad Gent: pionieren in nieuwe participatie

De meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open VLD) dienden op de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016 een amendement in met een aantal voorstellen voor een voortdurende dialoog om de betrokkenheid van de Gentenaars te verhogen: overleg met specifieke doelgroepen, kwalitatieve bevragingen en de oprichting van een 'burgerkabinet'. Op die manier pioniert het stadsbestuur met nieuwe participatie. hetcirculatieplan

Oplossingsgerichte dialoog
Als definitief is goedgekeurd, start in maart 2016 een gestructureerde dialoog met specifieke doelgroepen zoals zorgverstrekkers, aannemers, mensen met een beperking, enzovoort. In het voortraject van het circulatieplan was er al overleg met veel van deze mensen. In de mate van het mogelijke werd dan ook al eerder rekening gehouden met hun bekommernissen. De nieuwe dialoog is er op gericht om oplossingen uit te werken voor heel specifieke problemen per doelgroep, zonder te raken aan de uitgangspunten van het circulatieplan. De gesprekken met de doelgroepen worden gepland tussen maart en juni 2016. In de periode tussen juli en oktober 2016 worden de oplossingen voor de doelgroepen concreet uitgewerkt.

Kwalitatieve bevragingen
Van zodra het circulatieplan is ingevoerd, op 3 april 2017, wordt een systeem van representatieve kwalitatieve bevragingen opgezet. Hierbij zullen Gentenaars en bezoekers bevraagd worden over een aantal thema's die verbonden zijn met het circulatieplan voor de binnenstad. De resultaten van deze bevragingen kunnen inspirerend werken voor de verdere verfijning van het circulatieplan en voor de oplossingsgerichte aanpak van mogelijke problemen. Zo kunnen burgers en bezoekers het verdere proces na de invoering van het circulatieplan mee stofferen, adviseren en sturen.

Burgerkabinet
Samen met de invoering van het circulatieplan, wordt een 'burgerkabinet' samengesteld. Het bestaat uit een groep Gentenaars die om de vier maanden samenkomen (juni 2017, oktober 2017, januari 2018 en mei 2018) om het circulatieplan mee te evalueren. Dit burgerkabinet moet een afspiegeling zijn van de Gentse bevolking. Het oordeel en de adviezen van het burgerkabinet worden gebruikt om het circulatieplan te verbeteren en om oplossingen te realiseren voor specifieke problemen.

Er zal vanzelfsprekend een wisselwerking zijn tussen het burgerkabinet en de kwalitatieve bevragingen. De thema's van de bevragingen kunnen mee bepaald worden door het burgerkabinet.

Op 23 februari zal de gemeenteraad stemmen over het voorgelegde amendement en over het organiseren van een referendum. Daarna wordt het volledige circulatieplan voor de binnenstad voorgelegd ter stemming.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren