29 jun 2018

Charter Werftransport voor veilige schoolomgevingen

De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen ondertekenden op vrijdag 29 juni 2018 een Gents Charter Werftransport. Met dit Charter streven de Stad en de sectororganisaties samen naar veilige schoolroutes en een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn.

Aandacht voor werftransporten

De Stad Gent wil maximaal inzetten op veilig schoolverkeer en kindvriendelijke fietsroutes. Bouw- en wegenwerken in Gent doen letterlijk en soms ook figuurlijk stof opwaaien. Ook de weg ernaartoe krijgt regelmatig te maken met gevaarlijke situaties wanneer grote of veelvuldige werftransporten de weg delen met schoolgaande kinderen. De bouw- en logistieke sectoren en de Stad Gent zijn niet blind voor deze problematiek. In het Charter Werftransport onderschrijven Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen, UNIZO Oost-Vlaanderen en de Stad Gent een aantal streefdoelen om transporten in de omgeving van scholen en in de buurt van schoolfietsroutes tijdens piekmomenten zoveel mogelijk te vermijden. Ook alternatieven via het water komen aan bod. Alle partners engageren zich om hun aangesloten leden te informeren en te sensibiliseren omtrent het bereiken van deze streefdoelen. De Stad Gent zal een aanspreekpunt voorzien.

'Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Dankzij doorgedreven overleg zitten bouwsector, logistieke sector en de Stad op één lijn hierover, ik verwacht daarom veel van deze samenwerking.' - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Kind- en fietsvriendelijke stad

De Stad Gent wil een kind- en fietsvriendelijke stad zijn. Uit recente tellingen van de Fietsersbond en het Gents Milieufront is gebleken dat 25% van de fietsers op drukke schoolroutes bestaat uit (jonge) kinderen.

De Stad Gent wil er samen met de bouw- en logistieke sectoren toe bijdragen dat zij veilig naar school kunnen. Het Charter Werftransport moet ervoor zorgen dat zware transporten maximaal vermeden worden op piekmomenten in schoolomgevingen, fietsstraten en op routes met veel fietsers.

In het charter staat de doelstelling dat er in Gent in schoolomgevingen én op belangrijke schoolfietsroutes geen werftransporten gebeuren tijdens de begin- en einduren van de scholen. 's Ochtends is dit tussen 7.30 en 8.30 uur, in de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur (tussen 11.30 en 12.30 uur op woensdag). Uitzonderingen kunnen worden besproken met de aanspreekpersoon bij de Stad, waarbij bijkomende maatregelen worden afgesproken.

Dit samenwerkingsinitiatief is een eerste stap naar een verdere samenwerking tussen de Stad Gent en de betrokken partners inzake meer duurzame en verkeersveilige logistiek in Gent. Het past ook binnen het minderhinderbeleid van de Stad Gent, waarbij de Stad de impact van bouwwerven en bijhorende transporten beter wil beheersen.

Wat voorafging

De Stad Gent startte in het najaar van 2017 met informele en verkennende gespreksrondes. Aan tafel zaten de Oost-Vlaamse afdelingen van de Bouwunie vzw, de Confederatie Bouw, UNIZO, de beroepsfederatie van bouwhandelaars FeMa en Transport & Logistiek Vlaanderen. Samen werd nagedacht over de mogelijkheden om van Gent een maximaal bereikbare, leefbare en veilige stad te maken, tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

De Stad Gent en betrokken partners bouwden hiermee verder op een modelcharter, opgemaakt door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en gingen nog een stapje verder. Omwille van de specifieke aandacht van Gent voor kind- en fietsvriendelijke omgevingen, bevat het Gentse Charter Werftransport ook doelstellingen om werftransporten en laad- en losbewegingen zoveel als mogelijk te vermijden op belangrijke schoolfietsroutes en fietsstraten. Ook alternatieven via het water komen in het vizier.

In beeld

Aanvullend op dit Charter Werftransport werkt de Stad Gent aan een kaart waarop o.a. alle erkende basis- en secundaire scholen, fietsstraten en belangrijke fietsroutes staan aangeduid. Aannemers, leveranciers en transporteurs zullen er ook de wenselijke routes voor werftransport kunnen terugvinden.

Ondertekening

Het Gentse Charter Werftransport werd op vrijdag 29 juni 2018 om 11.00 uur ondertekend in het Oostenrijks salon van het stadhuis. Onderstaande ondertekenaars plaatsen hun handtekening:

Bouwunie Oost-Vlaanderen, Coördinator Mevr. Hildegard Moreels
Confederatie Bouw, Provincie Oost-Vlaanderen, Voorzitter Dhr. Karel Derde
FeMa, Bestuurder Dhr. Marnix Van Hoe
Transport & Logistiek Vlaanderen, Secretaris Generaal Dhr. Lode Verkinderen
UNIZO Oost-Vlaanderen, Directeur Dhr. Jos Vermeiren
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Dhr. Filip Watteeuw
Algemeen Directeur Stad Gent en OCMW Gent, Mevr. Mieke Hullebroeck (niet aanwezig)

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren