14 apr 2016

Ambitieus Autodeelplan voor Gent

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Door deze geïntegreerde aanpak is Gent uniek in Vlaanderen. Het plan wordt nog besproken in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 14 april 2016 en wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  Vandaag telt Gent meer dan 5.500 autodelers die gebruik maken van een 220-tal wagens. Daarmee is Gent de grootste autodeelstad in Vlaanderen. De ambitie is om tegen 2020 naar 20.000 autodelers te gaan. Daarom werkte Gent een ambitieus Autodeelplan uit. Het plan is uitgebreid besproken met Autodelen.net, het Vlaams netwerk Autodelen, en de verschillende autodeelorganisaties in Gent (Cambio, Dégage, Partago, Bolides en Caramigo) en biedt een aantal duidelijke voordelen voor zowel de organisaties als de gebruikers, zoals extra autodeelparkeer-plaatsen, een parkeerkaart voor gratis parkeren in heel Gent en de plaatsing van extra laadpunten voor elektrische voertuigen.

Schepen Filip Watteeuw: 'Dit Autodeelplan is uniek in Vlaanderen. Het stadsbestuur wil de drempel om aan autodelen te doen zo laag mogelijk maken. Autodelen zit duidelijk al in de lift. Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaars toont aan dat het aantal Gentse gezinnen dat aan autodelen doet, sterk gestegen is. Een erg positieve evolutie, want elke auto die gedeeld wordt, kan tot 12 particuliere auto's vervangen. Reken maar eens uit hoeveel parkeerplaatsen er zo gevrijwaard blijven. Het is ook op deze manier dat Gent bereikbaar blijft en dat er meer leefkwaliteit komt in de stad. Het doel is daarom om autodelen in de toekomst minstens even evident te maken als het hebben van een eigen wagen.'

Jeffrey Matthijs, coördinator van Autodelen.net: 'Met het Autodeelplan krijgen de autodeel-organisaties een serieuze duw in de rug om mensen warm te maken om aan autodelen te doen. Wij zijn zeer te spreken over het constructieve overleg tussen de Stad Gent en de autodeel-organisaties actief in Gent. Wij roepen andere steden en gemeenten dan ook op om dit voorbeeld te volgen en gebruik te maken van de netwerkfunctie van Autodelen.net om tot een breed draagvlak te komen voor een lokaal autodeelplan.'

Autodeelparkeerplaatsen worden gradueel uitgebreid
Een belangrijk onderdeel van het Autodeelplan is dat het aantal autodeelparkeerplaatsen gradueel wordt uitgebreid. In 2016 gaat het aantal autodeelparkeerplaatsen van 110 naar 150. In 2018 wordt er uitgebreid naar 300 parkeerplaatsen en in 2020 zijn het er 500. Het gaat zowel over voorbehouden autodeelparkeerplaatsen (gebonden aan de wagen, zoals bijvoorbeeld bij Cambio), als niet-voorbehouden autodeelparkeerplaatsen, waar eender welke autodeelwagen kan parkeren. Zo ontstaan er in Gent echte autodeelclusters in alle wijken. Aan bepaalde autodeelparkeerplaatsen worden ook laadpalen voor elektrische wagens voorzien.

Andere voordelen voor autodelers

Mensen die een auto delen via een erkende autodeelorganisatie kunnen bovendien gebruik maken van een parkeerkaart waarmee ze op het hele Gentse grondgebied gratis kunnen parkeren. Enkel wagens met een dergelijke parkeerkaart kunnen parkeren op de autodeelclusters.

Ook de instapkost die autodelers moeten betalen wanneer ze aansluiten bij een autodeelorganisatie, wordt gesubsidieerd door de Stad Gent om de drempel te verlagen.

Nieuwe, milieuvriendelijke autodeelwagens
De Stad Gent moedigt de aankoop van elektrische autodeelvoertuigen aan via subsidies. De ambitie is dat er tegen 2020 100 elektrische autodeelvoertuigen in omloop zijn. De subsidies die vandaag al bestaan voor elektrische deelvoertuigen (6.000 euro) en CNG-deelvoertuigen (1.000 euro) blijven behouden. Daarnaast wordt in een intensieve samenwerking met de betrokken partners gewerkt aan een actieplan voor de uitrol van laadpunten voor elektrische voertuigen voor het hele grondgebied van Gent.

Schepen Tine Heyse: 'Door autodelen én milieuvriendelijke deelwagens te stimuleren, draagt dit plan bij tot een leefbare stad met een betere luchtkwaliteit. Dit heeft een gunstig effect op de gezondheid van alle Gentenaars. Door het inzetten op autodelen wordt ten slotte ook de klimaatimpact van het lokale transportsysteem ingeperkt.'

 De Stad Gent zal ook zelf meer wagens uit het eigen wagenpark via autodelen ter beschikking stellen. De focus hierbij ligt op de milieuvriendelijke wagens.

 Grootscheepse campagne
In het kader van het Autodeelplan stelt de Stad Gent in 2016 en 2017 50.000 euro ter beschikking aan de autodeelorganisaties om een grootscheepse communicatiecampagne te organiseren om zo mensen te overtuigen om aan autodelen te doen. Het is heel belangrijk dat deze campagnes zich ook richten naar Gentenaars die op dit moment moeilijker warm te maken zijn voor autodelen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren