Opmerkelijk was de kleine groep Bekende Gentenaars die meeliepen, maar de politici waren met de schepenen Mathias De Clercq en Filip Watteeuw en de gemeenteraadsleden Bram Vandekerckhove, Bram Van Braeckevelt, Bruno Matthys, Caroline Van Peteghem, Guy Reynebeau, Filip Van Laecke en Steven Vromman zeer goed vertegenwoordigd.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar