Home

Bevoegdheden

Gent moet trendsetter in duurzame mobiliteit worden
Openbare werken moeten integraal en duurzaam gebeuren, met aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte.

Actueel

Het Laatste Nieuws, 27 mei 2016

Gent als onbereikbare stad, handelaars die zwarte sneeuw zien,... Het zijn kreten die voortdurend terugkomen en daarbij wordt steevast met de vinger gewezen naar mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Maar hij ziet het anders. "Ik kan zwart op wit bewijzen dat Gent niet aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. Als handelaars minder...

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Door deze geïntegreerde aanpak is Gent uniek...

De meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open VLD) dienden op de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016 een amendement in met een aantal voorstellen voor een voortdurende dialoog om de betrokkenheid van de Gentenaars te verhogen: overleg met specifieke doelgroepen, kwalitatieve bevragingen en de oprichting van een ‘burgerkabinet’. Op die manier pioniert het stadsbestuur met nieuwe...